B5机型参数列表%CB%C9%D4%AD%CD%ED%B0%E0%B2%F9%B3%B5%CB%BE%BB%FA%D5%D0%C6%B8%D0%C5%CF%A2